Select another country or region to view content for your location.

Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse på et øjeblik

Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personrelaterede data, når du besøger vores hjemmeside. Personrelaterede data er alle data, som du personligt kan identificeres med. Udførlige informationer om emnet databeskyttelse fremgår af vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores hjemmeside?

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Dataindsamling sker på denne hjemmeside sker via hjemmesideoperatøren. Dennes kontaktdata fremgår af denne hjemmesides kolofon.

Hvordan indsamle vi dine data?

Dine data bliver på den ene side indsamlet, ved at du oplyser dem til os. Herved kan det fx dreje sig om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data bliver automatisk indsamlet af vores IT-systemer ved besøg på hjemmesiden. Det er især tekniske data (fx internetbrowser, operativsystem eller klokkeslettet for sidevisningen). Indsamlingen af disse data sker automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at garantere en fejlfri klargøring af hjemmesiden.Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til at få gratis oplysning om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personrelaterede data. Du har desuden ret til at forlange berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. Hertil samt til yderligere spørgsmål til emnet databeskyttelse kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet under kolofonen. Desuden har du ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyse-tools og tools fra tredjeudbydere

Ved besøg på vores hjemmeside kan din surf-adfærd blive statistisk evalueret. Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surf-adfærd sker som regel anonymt; surf-adfærden kan ikke føres tilbage til dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at benytte bestemte tools. Detaljerede informationer herom findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om indsigelses-mulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatøren af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget seriøst. Vi behandler dine personrelaterede data fortroligt og i henhold til de lovmæssige databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du benytter denne hjemmeside, indsamles forskellige personrelaterede data.Personrelaterede data er data, som du kan identificeres personligt med. Den foreliggende databeskyttelseserklæring oplyser, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den oplyser også, hvordan og til hvilket formål indsamlingen sker.

Vi henviser til, at dataoverførslen på internettet (fx ved kommunikation pr. e-mail) kan have sikkerhedsmæssige huller. En beskyttelse uden huller af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Henvisning til ansvarligt sted

Den ansvarlige myndighed for databehandlingen på denne hjemmeside er:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Tyskland

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-Mail: info@brennenstuhl.de

Den ansvarlige myndighed er den naturlige eller juridiske person, som alene eller sammen med andre bestemmer over formålene og midlerne til behandling af personrelaterede data (fx navne, e-mailadresser o.lign.).

Annullering af din accept af databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun muligt med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid annullere en allerede givet accept. Det er tilstrækkeligt med en uformel meddelelse pr. e-mail til os. Lovmæssigheden af den databehandling der er sket indtil annulleringen forbliver uberørt af annulleringen.

Klageret ved den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af databeskyttelsesretslige overtrædelser har den berørte klageret ved den ansvarlige tilsynsmyndighed. I databeskyttelsesretslige spørgsmål er det landsdata-beskyttelsesbemyndigede i den delstat, hvor vores virksomhed har hovedsæde, der er den ansvarlige tilsynsmyndighed. En liste over de databeskyttelsesbemyndigede samt deres kontaktdata fremgår af følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi på grundlag af din accept eller ved opfyldelse af en kontrakt behandler automatisk, til dig selv eller en tredje i et gængs, maskinlæsbart format. Såfremt du forlanger direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, sker det kun, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne side benytter en SSL-eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og til beskyttelse af overførsel af fortroligt indhold, som for eksempel bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som sideoperatør. En krypteret forbindelse kan kendes ved, at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” og på låse-symbolet i din browserlinje.

Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, som du transmitterer til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Indenfor rammerne af de gældende lovmæssige bestemmelser har du til enhver tid ret gratis oplysning om dine gemte personrelaterede data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og i givet fald ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. Hvis du har spørgsmål hertil eller yderligere spørgsmål vedrørende personrelaterede data, kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i kolofonen.

Indsigelse mod reklame-mails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af offentliggjorte kontaktdata indenfor rammerne af kolofonpligten til fremsendelse af reklame og informationsmaterialer, der ikke udtrykkeligt er anmodet om. Operatøren af siderne forbeholder sig ret til retslige skridt i tilfælde af fremsendelse af reklameinformationer, for eksempel via spam-e-mails.

Indberetningsportal for lov om beskyttelse af whistleblowere (HinSchG), lov om due diligence i forsyningskæden (LkSG) og adfærdskodeks

Vi driver en indberetningsportal for indberetninger om forseelser i henhold til § 2 i HinSchG, § 8 i LkSG og vores adfærdskodeks. Rapporteringsportalen drives i overensstemmelse med de proceduremæssige regler i HinSchG.

Vi bruger en tjeneste, der leveres af bbg bitbase group GmbH, Am Heilbrunnen 47, 72766 Reutlingen, Tyskland til dette formål.

Vi behandler oplysninger i overensstemmelse med 8 LkSG, §§ 8, 9 HinSchG fortroligt.

Formålet med indberetningsportalen er at kontrollere og dokumentere indberetninger med henblik på intern undersøgelse og om nødvendigt at videregive dem til autoriserede organer for at indberette ulovlig adfærd i overensstemmelse med § 2 HinSchG, § 2 Abs. 1, Anlage nr. 1 til 11 LkSG og vores Code of Conduct i virksomheden og i vores forsyningskæde.

Whistleblowere har mulighed for at registrere sig på vores hjemmeside for at bruge whistleblower-portalen. For at registrere, logge ind og tage kontakt behandler vi data, som internetbrowseren automatisk overfører, og personlige data, som du kan give som whistleblower: Adgangsdata, titel (hvis angivet), fornavn og efternavn (hvis angivet), kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer eller postadresse, hvis angivet), personlige data i rapporten, især adfærdsverifikationer med tilsvarende fakta.

Du har mulighed for at registrere dig anonymt. Du vil modtage en unik identifikationskode, der giver dig adgang til et lukket databeskyttelsesrum. Her har du mulighed for at indsende din kommentar.</p

Ingen data vil blive videregivet til tredjeparter uden for din virksomhed uden dit samtykke, medmindre det er påkrævet ved lov eller bekendtgørelse, såsom § 9 HinSchG eller § 17 LkSG. Dataene kan derefter videregives til efterforskningsmyndigheder eller domstole.

Det juridiske grundlag for databehandling er i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 sætning 1 a) GDPR dit samtykke til behandling af dine personoplysninger og i overensstemmelse med adfærdskodeksen samt i øvrigt i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 sætning 1 c) GDPR de juridiske forpligtelser i henhold til § 8 LkSG og § 12 HinSchG. Behandling i relation til adfærdskodekset udføres for medarbejdere på grundlag af deres kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med Art. 6 stk. 1 sætning 1 b) GDPR i forbindelse med Art. 88 GDPR, § 26 BDSG og i øvrigt i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 sætning 1 f) GDPR, hvor vores legitime interesse er at overvåge overholdelsen af vores adfærdskodeks.

Dertil kommer, at Art. 9 og 10 GDPR skal overholdes, hvis du giver særligt følsomme data, såsom data vedrørende dit helbred, seksualitet, oprindelse eller strafbare handlinger.

Dataene vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, som de blev indsamlet til. I henhold til § 11 HinSchG er dette normalt tilfældet efter tre år og i henhold til § 10 LkSG normalt efter syv år. Andre opbevaringsforpligtelser på grund af kontraktlige forhold og behandling til opfyldelse af kontraktlige eller juridiske forpligtelser, såsom seks eller ti års opbevaringsforpligtelser i henhold til handels- og skattelovgivning samt længere opbevaring i forbindelse med juridiske tvister, forbliver upåvirket.

Bemærk venligst det generelle afsnit om registreredes rettigheder i vores privatlivspolitik.</p

3. Datatilsynsansvarlig

Lovmæssigt foreskrevet datatilsynsansvarlig

Vi har beskikket en databeskyttelsesansvarlig til vores virksomhed.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Datenschutzbeauftragter
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Tyskland

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-Mail: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Hjemmesiderne anvender delvist såkaldte cookies. Cookies gør ingen skade på din computer og indeholder ingen virus. Cookies anvendes til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikrere. Cookies er små tekstfiler, som lægges på din computer, og som gemmes i din browser.

De fleste af de cookies, der anvendes af os er såkaldte “session-cookies”. De slettes automatisk, når dit besøg er slut. Andre cookies bliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os, at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser, således at du bliver informeret om, at der sættes cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, accept af cookies til bestemte tilfælde eller generelt udelukke dem, således at cookies slettes automatisk, når lukning af browseren aktiveres. Ved deaktivering af cookies kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der er nødvendige til gennemførelse af den elektroniske kommunikations-proces eller til klargøring af bestemte funktioner, der ønskes af dig (fx varekurvs-funktion), gemmes på grundlag af § 6 stk., 1 litra f i GDPR (EUs generelle databeskyttelsesforordning). Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at gemme cookies for teknisk fejlfri og optimeret klargøring af sine tjenester. For så vidt andre cookies (fx cookies til analyse af din surf-adfærd) gemmes, bliver disse behandlet særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Server-log-filer

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk overfører til os. Det er:

  • Browsertype og browserversion
  • anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavn på adgangscomputer
  • Klokkeslæt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Grundlaget for databearbejdningen er § 6 stk. 1, litra f GDPR, der tillader bearbejdning af data for opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du har sendt forespørgsler til os pr. kontakt, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de af dig deri angivne kontaktdata blive gemt hos os for behandling af forespørgslen, og hvis der er opfølgende spørgsmål. Disse data videregives ikke uden din accept.

Bearbejdningen af de data, der er indtastet i kontaktformularen sker således udelukkende på grundlag af din accept (§ 6 stk. 1 litra a GDPR). Du kan til enhver tid annullere denne accept. Det er tilstrækkeligt med en uformel meddelelse pr. e-mail til os. Lovmæssigheden af den databearbejdning, der er sket indtil annulleringen, forbliver uberørt af annulleringen.

De data, som du har indtastet i kontaktformularen (Firma eller privatperson, fornavn, efternavn, firma, telefon, e-mailadresse, adresse, land, din meddelelse til os) bliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem, annullerer din accept til at gemme dem eller formålet med at gemme dataene bortfalder (fx efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsfrister – forbliver uberørt.

5. Sociale medier

Deling af indhold via plugins (Facebook, Twitter & Co.)

Indholdet på vores sider kan under overholdelse af databeskyttelse deles på sociale netværk som Facebook, Twitter oder Google+. Dertil bruger denne side Shariff.

Dette tool etablerer først den direkte kontakt mellem netværkene og brugerne, når brugeren klikker aktivt på denne tast. Der sker ikke nogen automatisk overførsel af brugerdato til operatøren af denne platform med dette tool. Hvis brugeren er tilmeldt et af de sociale netværk, vises der ved brug af social-knappen fra Facebook, Twitter & Co. et informationsvindue, hvor brugeren kan bekræfte teksten, før den afsendes.

Vores brugere kan under overholdelse af databeskyttelse dele indholdet af denne side på de sociale netværk, uden at den komplette surfprofil kan konstateres af netværkenes operatører.

6. Analyse tools og reklame

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra net-analysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics anvender såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De informationer, der genereres om din brug af denne hjemmeside, bliver som regel overført til en server hos Google i USA og gemt der.

Lagringen af Google-analytics-cookies sker på grundlag af § 6 stk. 1 litra f GDPR. Hjemmesideudbyderen har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden, for både at kunne optimere sit nettilbud og sin reklame.

IP anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på denne hjemmeside. Derved bliver din IP-adresse forkortet af Google indenfor medlemslandene i EU eller i andre kontrahe-rende stater til aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde før overførsel til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortet der. På ordre af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse informationer, for at udarbejde rapporter over hjemmesideaktiviteterne og for at fremlægge yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet til hjemmesideoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af Google Analytics fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google.

Browser plugin

Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved hjælp af en passende indstilling af din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i så tilfælde ikke vil kunne bruge samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre indsamling af relaterede data, der er genereret af cookien og deres brug på hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt bearbejdningen af disse data ved Google, ved at du downloader og installerer den browser-plugin, der findes under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre, at Google Analytics indsamler dine data ved at klikke på følgende link. Der sættes en opt-out-cookie (frameldelse), som forhindrer indsamling af dine data ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Google Analytics deaktivering.

Du kan finde flere informationer om omgangen med brugerdata hos Google i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ordredatabehandling

Vi har indgået en kontrakt om ordredatabearbejdning med Google og implementere de strenge forskrifter fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics fuldstændigt.

Demografiske kendetegn hos Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen “demografiske kendetegn” fra Google Analytics. Dermed kan der udarbejdes rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for den, der besøger siden. Disse data stammer fra interesse-relateret reklame fra Google samt besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke forbindes med nogen bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som anført under punktet “Indsigelse mod dataindsamling”.

Google Tag Manager

Google Tag Manager bruges på vores hjemmeside. Google Tag Manager er en løsning fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, med hvilken vi kan administrere vores hjemmesidetags via en grænseflade (og dermed f.eks. integrere Google Analytics 4 og andre Google-marketingtjenester i vores onlinetilbud).

Tag Manageren selv (som implementerer tags) behandler ikke brugernes personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags (cookies og pixels), som igen kan indsamle data. Dette gør vi opmærksom på særskilt. Hvis en deaktivering er foretaget af brugeren på domæne- eller cookieniveau, forbliver dette på plads for alle sporingstags, der er implementeret med Google Tag Manager.

7. Newsletter

Newsletterdata

Hvis du ønsker at få det newsletter, der tilbydes på hjemmesiden, skal vi bruge din e-mailadresse og informationer fra dig, som gør det muligt at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse og er indforstået med at modtage vores newsletter. Yderligere data indsamles ikke eller kun på frivillig basis. Vi anvender kun disse data til at sende de bestilte oplysninger og videregiver dem ikke til tredjepart.

Bearbejdningen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til vores newsletter, sker udelukkende på grundlag af din accept (§ 6 stk. 1 litra a GDPR). Den accept, der er givet til lagring af data, e-mailadressen, og brugen af dem ved udsendelse af newsletter, kan du til enhver tid annullere, måske via "afmeld"-linket i Newsletter. Retsgyldigheden af allerede udførte databearbejdningsprocesser forbliver uberørt af annulleringen.

De data, der er afgivet af dig med det formål at modtage vores newsletter, gemmes kun af os, indtil du annullerer modtagelsen og slettes efter afbestilling af vores newsletter. Data, som gemmes hos os til andre formål (fx e-mailadresser til medlemsområdet) berøres ikke af os.

8. Plugins und Tools

YouTube

Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube-siden, der drives af Google. Ejer af siden er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Hvis du besøger en af vores sider, der har et YouTube-plugin, etableres der forbindelse til YouTubes server. Derved får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider, du har besøgt.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at placere din surfadfærd direkte på din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-account.

Brugen af YouTube sker af interesse for en attraktiv præsentation af vores online-tilbud. Dette er en legitim interesse i overensstemmelse med § 6 stk. 1 litra. f GDPR.

Yderligere informationer om omgangen med brugerdata kan du finde i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Google Maps

Denne side benytter korttjenesten Google Maps via en API. Udbyder er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne fra Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse informationer bliver som regel oveført til en af Googles servere i og gemt der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker for at få en attraktiv præsentation af vores online-tilbud og for at gøre det let at finde de steder, der angives af os på hjemmesiden. Dette er en legitim interesse i overensstemmelse med § 6 stk. 1 litra. f GDPR.

Flere informationer om omgangen med brugerdata kan findes i Googles databeskyttelseserklæring: .

9. Online marketing og partnerprogrammer

Amazon partnerprogram

Ejeren af siderne deltager i Amazon EU- partnerprogram. På vores side tilknyttes links til Amazon.de-siden, hvor vi via reklamegebyrer kan tjene penge. Amazon indsætter derfor cookies for at kunne følge bestillingernes oprindelse. Derved kan Amazon se, at du har klikket på partnerlinket på vores hjemmeside.

Lagringen af “Amazon-cookies” sker på grundlag af § 6 stk. 1 litra f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse heri, da det kun er med cookies, at størrelsen af dennes affiliate-vederlag kan konstateres.

Yderligere informationer om Amazons dataanvendelse kan du få Amazons data-beskyttelseserklæring: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.